Palvelut työntekijöille

Palvelut työntekijöille

Työntekijänä olet sitoutunut ja valmis antamaan parhaasi työnantajasi hyväksi, silloin kun koet kohtelusi oikeudenmukaiseksi ja pystyt sitoutumaan työnantajasi arvoihin ja toimintaan. Mutta entä sitten, jos työsuhteesi syystä tai toisesta päättyy? Tällä hetkellä elämme monella toimialalla työvoimapulan aikaa. Näin ei kuitenkaan ole kaikilla toimialoilla, eikä tilanne jatku tällaisena ikuisesti.

Miten olet varautunut muutostilanteisiin?

Keskeistä tavalliselle työntekijälle ei ole niinkään millä todennäköisyydellä tietty työsuhde jatkuu, vaan kuinka nopeasti uusi työpaikka löytyy. Tähän vaikuttavat lukuisat asiat työmarkkinoiden yleisestä toimivuudesta asuinpaikan, iän tai koulutusalan tyyppisiin tekijöihin. Tähän asti yksittäisellä ihmisellä ei ole ollut mahdollista muodostaa perusteltua arviota siitä mikä syystä tai toisesta alkavan työttömyyden keston oletusarvo on. Tämä on paitsi mielenkiintoinen tieto sinänsä, myös tärkeä riskienhallinnan näkökulmasta. On aivan eri asia joutua työttömäksi, jos odotusarvo työttömyyden kestolle on 500 päivää, kuin jos se on 50 päivää.

Miksi oman tilanteen tunteminen on tärkeää?

Mitä taloudelliselle tilanteellesi tapahtuu, jos joudut työttömäksi? Kuinka kauan pystyt taloudellisesti selvillä vesillä etsiessäsi uutta työpaikkaa? Oletko riskissä ajautua pitkäaikaistyöttömäksi ja tätä kautta perusturvan varaan?

Tämänkaltaiset kysymykset eivät ole miellyttäviä, mutta valitettavasti realiteetti. Työmarkkina-asemasi vaikuttaa myös siihen, miten eri tahot, kuten luotonantajat, näkevät tilanteesi. Olet huomattavasti paremmin varautunut elämässä eteen tuleviin yllätyksiin, kun sinulla on realistinen näkemys tilanteestasi.

Oma tilanteeni – palvelu

Kehittämällämme tilastollisiin malleihin nojautuvalla palvelulla voit arvioida työttömyyden todennäköistä kestoa ja riskiäsi ajautua pitkäaikaistyöttömäksi, mikäli työttömyys kohtaa sinut. Tällainen arvio on keskimäärin tarkka, mutta luonnollisesti yksittäisen ihmisen kohdalla arvio voi heittää todellisuudessa toteutuvasta huomattavastikin. Älä siis tuijota sokeasti vain tähän arvioon, vaan mieti omalla kohdallasi asiaan vaikuttavia tekijöitä huolellisesti, kun teet tärkeitä päätöksiä.

Palvelu ei edellytä mitään sinua yksilöivien tietojen luovuttamista, emmekä tällaisia myöskään kysy. Palveluun pääset syöttämään tiedot tästä.

Oma tilanteeni