Palvelut työnantajille

Palvelut työnantajille

Mikä sinua kiinnostaa työnantajana rekrytointitilanteessa? Todennäköisesti sinulla on konkreettinen tarve johon etsit sopivaa ja sitoutunutta työntekijää. Rekrytointi on aina paitsi mahdollisuus, myös riski. Etenkin pienemmissä yrityksissä väärä rekrytointi voi osoittautua jopa kohtalokkaaksi yrityksen tulevaisuudelle.

Miksi kestävä työllisyys on tärkeä asia?

Kaikissa yrityksissä rekrytointi on haastavaa ja tätä kautta myös kallista, kun huomioidaan asiaan sitoutuva työaika, suorat kustannukset, perehdyttäminen jne. Näistä syistä kestävä työllisyys on myös työnantajien intressi. Henkilöstön vaihtuvuus on muodostaa sekä suoria että epäsuoria kustannuksia. Koska työntekijäsi ovat sinulle tärkeitä ja kalliita, haluat varmasti huolehtia mahdollisimman hyvin heidän viihtyvyydestään ja pyrkiä varmistamaan organisaatioosi sitoutuneet henkilöt.

Osoita sidosryhmillesi oleva kestävä työllistäjä

Teemme yhteistyötä DatumPuls:n kanssa työhyvinvoinnin mittaamisen ja kehittämisen keskittyvän HR Puls palvelun osalta. HR Puls on Suomen ensimmäinen henkilöstöjohtamisen ja -tyytyväisyyden reaaliaikaiseen seurantaan ja kehittämiseen luotu pilvipalvelu. Lisätietoa HR Puls:sta löydät sivuilta www.datumpuls.fi/hr-puls.

Lisäksi olemme yhdessä DatumPuls:n kanssa tuoneet Suomeen Suomen kestävät työllistäjät sertifikaatin. Tämän avulla yritykset ja muut työllistäjät voivat viestiä työnhakijoille kestävän työllistäjän statuksesta. Sertifikaatti nojautuu henkilöstön kokemukseen yhdistettynä työnantajan taloudelliseen tilaan. Saadakseen Suomen kestävän työllistäjän statuksen, työnantajan on ylitettävä tiukat kriteerit. Tämä varmistaa sen, että sertifikaatilla on arvoa ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Lisätietoa Suomen kestävät työllistäjät sertifikaatista löydät sivuilta www.datumpuls.fi