Etusivu

Logo White

Tietoa kestävän työllisyyden tueksi!

Työllisty Nyt!

Suomen ja suomalaisten ihmisten hyvinvointi riippuu työn teosta. Emme selviä yksilöinä, emmekä kansantaloutena, mikäli työhön kykenevät eivät töitä löydä tai etsi. Tämä edellyttää myös paljon työmarkkinoiden toiminnalta ja työvoimapolitiikalta. Jos työnantajien tarpeet ja työntekijöiden toiveet eivät kohtaa, työmarkkinat sirpaloituvat ja kestävä työllisyys ei ole mahdollista.

Työllisyysaste ratkaisee sen riittävätkö voimavaramme hyvinvointivaltion ylläpitoon. Tarvitsemme jokaista työkykyistä! Yksilölle työ on toimeentulon lisäksi eräs tärkeimmistä elämää rytmittävistä ja omanarvontuntoa kohottavista asioista.

Tietopohjaista tukea työllisyyteen

Työllisty Nyt! on monikymmenvuotiseen työvoimapolitiikan ja työllisyyden tutkimukseen nojautuva palvelu, jonka missio on tukea sekä Suomen työmarkkinoihin liittyviä että työntekijöiden ja työnantajien tavoitteita faktapohjaisesti. Tuotamme tietoa, joka auttaa työntekijöitä tunnistamaan oman tilanteensa ja toisaalta työnantajia erottautumaan hyvinä työpaikkoina, joissa viihdytään.

Selvitä riskisi ajautua pitkäaikaistyöttömäksi ja työttömyysjakson todennäköinen kesto sinun taustatiedoillasi.

Palvelut

Tuotamme tutkimustietoa työmarkkinoiden toiminnasta. Lisäksi autamme työntekijöitä näkemään miltä he näyttävät työmarkkinoiden näkökulmasta ja työnantajia arvioimaan omaa työnantajakuvaansa.